Listování
od 

Salzburg Congress of Urban Planning and Development / Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 4-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Samočistiace procesy pôdy znečistenej ropou / Bienik, Ján, Bieniková, Anna -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 205-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Samovolná inverze remanence produktů tepelné alterace smythitového koncentrátu / Jansa, J., Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Novák, F., Pruner, Petr -- In: Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekologii a geofyzike -- s. 87-92
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sample preparation from the REM laboratory
Samples of Hot Dry Rock Soultz injection microearthquakes - mechanism using alternative source models / Jechumtálová, Zuzana, Šílený, Jan -- In: 74th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 -- D022/1-D022/5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sampling and monitoring of contaminated soil and groundwater
Sampling and reference materials in geology
Sampling of surface and ground waters. Proceedings of the seminar Sampling and analysis of contaminated water
Sampling of the suspended particular matter in the small rivers.
Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska / Litochleb, J., Sejkora, J., Šefrna, M., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 172-178
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šefrna, Martin, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 172-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Samsonite in polymetallic veins from the Příbram uranium deposit
San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event / Kozák, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 50, č. 2 (2006), s. 319-321
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event / Kozák, Jan, 1938- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 50, no. 2 (2006), p. 319-321
Zdroj: ČGS (UNM)
San Francisco zničeno zemětřesením - uplynulo sto let / Kozák, Jan -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 56, č. 2 (2006), s. 60-60
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka / Navrátil, Petr, Šenk, Blahomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 11 (2005), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru / Polívka, Vladimír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 3 (2007), s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema / Latová, Anežka, Štáf, Josef -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 731-734
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky / Pichler, Evžen, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2005), s. 5-12, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)