Listování
od 

Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska / Litochleb, J., Sejkora, J., Šefrna, M., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 172-178
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šefrna, Martin, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 172-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Samsonite in polymetallic veins from the Příbram uranium deposit
San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event / Kozák, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 50, č. 2 (2006), s. 319-321
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event / Kozák, Jan, 1938- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 50, no. 2 (2006), p. 319-321
Zdroj: ČGS (UNM)
San Francisco zničeno zemětřesením - uplynulo sto let / Kozák, Jan -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 56, č. 2 (2006), s. 60-60
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka / Navrátil, Petr, Šenk, Blahomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 11 (2005), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru / Polívka, Vladimír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 3 (2007), s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema / Latová, Anežka, Štáf, Josef -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 731-734
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky / Pichler, Evžen, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2005), s. 5-12, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram / Plojhar, Václav, Vandas, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace betonové základové patky stožáru vysokého napětí polyuretanovou injektáží - analýza účinnosti injektáže / Bódi, J., Ščučka, Jiří -- In: Sanace 2007. Sborník přednášek -- S. 327-333
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž / Mužák, Jiří, Mužík, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 11 (2005), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení / Kazda, Ivo, 1932-, Vaníček, Ivan, 1944- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 5 (1998), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody / Kazda, Ivo, 1932-, Vaníček, Ivan, 1944- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 7 (1998), s. 178-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž / Kazda, Ivo, 1932-, Novák, Jan -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 10 (1997), s. 314-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky / Jež, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace nestabilních objektů v Hřensku / Zavoral, Jakub, 1974- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 3 (2002), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko / Komárek, Martin, Zavoral, Jakub, 1974- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 2 (2002), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa / Dejmal, Ivan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 1, 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)