Listování
od 

Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec / Broul, Jaroslav, 1940-, Janas, Petr, Ryšávka, Jaroslav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 34-37, 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring / Bohátková, Lucie -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 10, č. 3 (2007), s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora / Hrbáčková, Renata, Nešvara, Peter, Nováková, Eva -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy / Ambrož, Jaroslav, Šmerda, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace starých a zabezpečení nových skládek / Kudrnová, Libuše -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 4 (1997), s. 122-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s. / Frühauf, Marek -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace svahů bývalých uhelných lomů / Zmítko, Jiří -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1993), s. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody / Datel, Josef, Maršalko, Pavel (2005) -- In: XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby -- ISBN 80-903635-0-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky / Dvořák, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2008), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven / Minařík, Miroslav -- In: Zpravodaj Sdružení vodohospodářů ČR -- ISSN 1211-5614 -- Roč. 11, č. 4 (2001), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanácia zosuvov vo Vranove nad Topľou / Andor, Ladislav, Sláma, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 1 (1985), s. 87-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanacija i rekul´tivacija opolznevoj zony Čepirožskogo otvala
Sanačné práce na Spišskom hrade / Dovala, Vladimír, Sellár, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 242-244, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002 / Trojáčková, Kamila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 10 (2002), s. 8-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanační práce a statické zabezpečování historických objektů / Panuška, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 7 (1984), s. 213-214, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sanation of uranium chemical mining in the Česká Lípa area. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Sand deposit Srní ten years after geological survey
Sand dissolution and bubble removal in a model glass-melting channel with a uniform melt flow / Cincibusová, Petra, Němec, Lubomír -- In: Glass Technology-European Journal of Glass Science and Technology Part A -- Roč. 53, č. 6 (2012), s. 279-286
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sand dissolution and bubble removal in a model glass-melting channel with melt circulation / Cincibusová, Petra, Němec, Lubomír -- In: Glass Technology-European Journal of Glass Science and Technology Part A -- Roč. 53, č. 4 (2012), s. 150-157
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH