Listování
od 

Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia) / Buškelová, Lubica, Gregáňová, Margaréta, Konečný, Patrik, Sabol, Martin, Táborský, Zdeněk, Uher, Pavel -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 5, no. 4 (1999), p. 273-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A) / Dopita, Miloslav, Ovčaří, P. -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 142-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
SAR Interferometry Subsidence Monitoring in Underground Mine Areas / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, Wegmüller, U. -- In: 31st General Assembly of the European Seismological Commission -- S. 279
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě) (34-22 Hodonín) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Čtyroký, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Sarmatian and Pannonian (Late Miocene) on the sheet 34-224 Strážnice (Vienna Basin in Moravia)
Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin / Hlavatá, Jana, Prochác, Robert, Sopková, Bohuslava -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 40, č. 3-4 (2008), s. 272
Zdroj: ČGS (UNM)
Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin / Prochác, Robert, Sopková, Bohuslava -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 3 (2009), p. 370
Zdroj: ČGS (UNM)
Sasakiela, a new Early Carboniferous porcelliid genus (Porcellioidea, Gastropoda) with an unusual shell ontogeny / Bandel, Klaus, Frýda, Jiří -- In: Neues Jahrbuch für Geologie and Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 -- Roč. 2004, č. 3 (2004), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sasakiela, a new Early Carboniferous porcelliid genus (Porcellioidea, Gastropoda) with an unusual shell ontogeny / Bandel, Klaus, Frýda, Jiří, 1961- -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 -- No. 3 (2004), p. 135-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Satellite altimetry in the Center of Earth Dynamics Research / Klokočník, Jaroslav, 1948-, Kostelecký, Jan, 1946- -- In: Mission and passion: science -- ISBN 978-80-254-5018-5 -- s. 135-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Satellite Atlas of the Czech Republic / Kolejka, J., Nováček, Vítězslav, Žaloudík, Jiří -- In: International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing -- s. 604-608
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Satellite-based Estimations of Coniferous Forest Cover Changes: Krušné hory, Czech Republic 1972-1989 / Ardö, Jonás, Henzlík, Vladimír, Lambert, Nancy, Rock, Barret N. -- In: Ambio -- ISSN 0044-7447 -- Vol. 26, no. 3 (1997), p. 158-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene) / Hurník, Stanislav, 1933-2005, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 43, no. 4 (1999), p. 643-656
Zdroj: ČGS (UNM)
Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene) / Hurník, Stanislav, Kvaček, Zlatko -- In: Acta Universitatis Carolinae - Geologica -- ISSN 0001-7132 -- Roč. 43, č. 4 (1999), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Saturnin, program v jazyce R pro aplikaci saturačních modelů v geochemi vyvřelých hornin
Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry / Janoušek, Vojtěch, 1968- -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 57, no. 2 (2006), p. 131-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Saturnin, R language script for application of accessory-mineral saturation models in igneous geochemistry / Janoušek, Vojtěch -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 57, č. 2 (2006), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Säuerlinge von Komořany in Archiv-materialen der Bergbehörden
Sauerstoff in den Mazeralgruppen der tschechischen Steinkohlen
Die Säugetiere aus dem Untermiozän des Chomutov Beckens - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla) / Fejfar, Oldřich, 1931-, Heissig, Kurt -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Jg. 69, Nr. 1-2 (2013)
Zdroj: ČGS (UNM)