Listování
od 

Saxothuringian provenance of suspected terranes in the Central Sudetes, Bohemian Massif: zircon evidence of a recycled subducted slab / Mazur, Stanisław, McNaughton, Neal J., Szczepański, Jacek, Turniak, Krzysztof -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 42 (2014), p. 56-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Saxothuringian zone in Germany and Poland: difference and common features / Franke, Werner, Porebski, Szczepan J., Wajspyrch, B., Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 82, no. 3 (1993), s. 583-599
Zdroj: ČGS (UNM)
The Saxothuringian/Moravosilesian Boundary Duplex Structure in the Fore-Sudetic Block / Achramowicz, Stanisław -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Saxothuringicum / Hofmann, Joachim, Mathé, Gerhard, Shrbený, Otakar, Stettner, Gerhard, Ulrych, Jaromír, Werner, C. D. -- In: Precambrian in Younger Fold Belts - European Variscides, the Carpathians and Balkans -- ISBN 0-471-91226-3 -- s. 119-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Sb and Bi minerals from burning mine dump of the Kateřina mine at Radvanice near Trutnov
Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory / Hoffman, Vladimír, Šrein, Vladimír, Trdlička, Zdeněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 5 (1989), s. 313-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Sb-gustavite and bournonite from Kutná Hora
Sb-mineralizace v Koroužném u Štěpánova nad Svratkou / Malý, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 266-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru / Hoffman, Vladimír, Kubát, Max, Novák, František, Trdlička, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Sb-mineralization at Koroužné
Sb-mineralization in the northern part of the Kutná Hora ore district (Bohemia)
Sběr a výzkum klastů / Gába, Zdeněk, 1939- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 5 (2006), s. 361-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběr a zpracování seismických dat na počítači PC / Gruntorád, Boris -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 68-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sběr nerostů s pinzetou / Pavlíček, Václav -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 10 (1988), s. 364-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. / Fišera, Milan, 1937- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 477-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběratel MUDr. Petr Jiřík / Pavelka, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 463-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběratelé minerálů na Oslavansku / Rejl, Luboš, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 302-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti / Horák, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 3 (2000), s. 236-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběratelství, těžba a životní prostředí / Kužvart, Miloš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 83-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil / Cílek, Václav, jr. -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 183-189
Zdroj: ČGS (UNM)