Listování
od 

Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. / Fišera, Milan, 1937- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 477-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběratel MUDr. Petr Jiřík / Pavelka, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 463-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběratelé minerálů na Oslavansku / Rejl, Luboš, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 302-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti / Horák, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 3 (2000), s. 236-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběratelství, těžba a životní prostředí / Kužvart, Miloš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 83-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil / Cílek, Václav, jr. -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 183-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Sběry v králodvorských břidlicích v Praze-Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika) / Kolář, Petr, Vonka, Vladimír -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi / Dvořák, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 363-365
Zdroj: ČGS (UNM)
Sbírka a expozice moravských vltavínů v Západomoravském muzeu v Třebíči / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 5 (1994), s. 227-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči / Houzar, Stanislav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 193-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Sbírkové amfiboly českých vulkanitů / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea / Bukovanská, Marcela, Burdová, Petra, Litochleb, Jiří, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Sborník prací ze semináře "Člověk a jeskyně" 12.-14. října 1993 v Berouně (Variant.)
Sborník příspěvků konference "Akcesorické minerály" (Variant.)
Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Geoekologické problémy Krkonoš", Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park - Česká republika, 19.-21. září 2000 (Variant.)
Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Geoekologické problémy Krkonoš" (Variant.)
Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve / Martinec, Petr
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve / Konečný, Pavel, Martinec, Petr -- In: Sborník z konference