Listování
od 

Sběry v králodvorských břidlicích v Praze-Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika) / Kolář, Petr, Vonka, Vladimír -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi / Dvořák, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 363-365
Zdroj: ČGS (UNM)
Sbírka a expozice moravských vltavínů v Západomoravském muzeu v Třebíči / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 5 (1994), s. 227-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči / Houzar, Stanislav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 193-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Sbírkové amfiboly českých vulkanitů / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea / Bukovanská, Marcela, Burdová, Petra, Litochleb, Jiří, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Sborník prací ze semináře "Člověk a jeskyně" 12.-14. října 1993 v Berouně (Variant.)
Sborník příspěvků konference "Akcesorické minerály" (Variant.)
Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Geoekologické problémy Krkonoš", Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park - Česká republika, 19.-21. září 2000 (Variant.)
Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Geoekologické problémy Krkonoš" (Variant.)
Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve / Martinec, Petr
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve / Konečný, Pavel, Martinec, Petr -- In: Sborník z konference -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 2 (1996), p. 123-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Scale-invariance properties of microtemperature signals from borehole temperature logs / Bodri, L., Čermák, Vladimír -- In: Microtemperature signals of the Earth's crust. 192. Seminar der Dr. Wilhelm Heinrich Heraeus und Else Heraeus-Stiftung (WE-Heraeus-Stiftung) -- s. 104-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Scales and their utilization for the determination of actinopterygian fishes (Actinopterygii) from Carboniferous basins of central Bohemia / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 34, no. 3 (1989), p. 255-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Scandian columbite and niobian rutile from pegmatites penetrating the Třebíč durbachite massif, western Moravia, Czech Republic / Čech, František, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Vol. 80, no. 1/2(1995), p. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)