Listování
od 

Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč / Bruthans, J., Schweigstillová, Jana, Smutek, D., Soukup, J., Světlík, D. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46, Prosinec (2013), s. 296-304
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Second Conference presenting Results of French-Polish Cooperation in Geology between l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand and Wroclaw University 1983-1993 (Variant.)
Second Conference presenting Results of French-Polish Cooperation in Geology between l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand and Wroclaw University (Variant.)
Second Europian regional meeting "International Society for reef investigation"
Second find of crinoid "Vletavicrinus haueri" Waagen et Jahn, 1899 in Přídolí Limestone, Upper Silurian, Barrandian Area (Czech Republic) / Petr, Václav, Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 170, č. 1-4 (2001), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 5, č. 3 (2008), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk, Souček, Kamil, 1965-, Staš, Lubomír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 5, no. 3 (151), p. 257-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Second International Conference on Natural Glasses, September 21.-25., 1987, Prague
The Second International Symposium Methods of Applied Geochemistry (Variant.)
Second meeting of the Czech Geological Society and 84th anniversary meeting of the Geologische Vereinigung in Prague / Štemprok, Miroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 4 (1994), p. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Second-order and higher-order perturbations of travel time in isotropic and anisotropic media / Klimeš, Luděk, 1958- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 46, no. 2 (2002), p. 213-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene / Nagymarosy, András -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 592
Zdroj: ČGS (UNM)
Second-order traveltimes and first-order spreading of reflected-transmitted P waves in inhomogeneous, weakly anisotropic media / Farra, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 22 -- S. 139-142
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Second tesseral harmonic torque due to the dynamics of the oceanic surface layer as detected by TOPEX/POSEIDON altimetry 1993-2000 / Burša, Milan, 1929-, Kenyon, Steve, Kouba, Jan, Šíma, Zdislav, 1947-, Vatrt, Viliam, Vítek, Vojtěch, Vojtíšková, Marie -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 49, no. 1 (2005), p. 13-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Second workshop of the IGCP Project No.: "Economic Superaccumulations of Metals in the Lithosphere". Part 1 (Variant.)
Second Workshop on Agglutinated Foraminifera, Vienna 1986 (Variant.)
Secondary alterations of plagioclases of granitoid rocks of west Carpathians / Harman, Miroslav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 33, no. 5 (1982), p. 635-650
Zdroj: ČGS (UNM)
Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition / Artner, P., Kotková, P., Skřivan, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 37, - (1994), s. 111-112
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition / Artner, Petr, Kotková, Pavla, Skřivan, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 37, no. 1-2 (1993), p. 111-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Secondary antimony minerals from the Vlastějovice skarn deposit in the Sázava valley, Bohemia