Listování
od 

Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem / Šída, Petr, 1976- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 164-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 62-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách / Čáp, Pavel, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku / Čáp, Pavel, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem) / Cílek, Václav, jr., Melichárková, Eva, Melka, Karel, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 183-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů / Cílek, Václav, Melichárková, Eva, Melka, Karel, Sýkorová, Ivana -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 183-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování / Hradecký, Jan, 1974-, Pánek, Tomáš, 1977-, Smolková, Veronika -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, 1944-, Vorel, Tomáš, 1974- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 138-139, Příl. X
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární záznam avulzního fluviálního systému kontrolovaného kompakcí rašeliny
Sedimentární záznam postglaciálního vývoje Labského dolu a údolí Łomnice / Engel, Zbyněk, Křížek, Marek, Nývlt, Daniel, Traczyk, Andrzej, Treml, Václav -- In: 13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentary agates
Sedimentary and fossil record of Albian - Cenomanian estuary near Blansko and its comparism with transgressive Cenomanian sediments in central Bohemian (Czech Republic) / Bubík, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 29, no. 4-5 (1997), p. 253
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentary and isotopic record of the Aptian anoxic "Selli" event in the Pieniny Klippen Belt, Slovakia / Halásová, Eva, Hladíková, Jana, Lintnerová, Otília, Michalík, Jozef, Peterčáková, Mária, Reháková, Daniela, 1955- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 29, no. 4-5 (1997), p. 315-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentary and petrologic characterization of the soil profiles at selected sites in the Moravian Karst
Sedimentary and volcanic events in the Teplá-Barrandian crustal segment (Bohemia) as a response to dated intracrustal processes / Dolejš, David, Fatka, Oldřich, 1957-, Frýda, Jiří, Kachlík, Václav, Kraft, Petr -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 136-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentary architecture of the Neogene basin fill in the northern part of Vienna Basin / Ryšavá, L., Sliva, Ľubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 3 (2009), p. 368
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentary architecture of the southern part of the Carpathian Foredeep, Czech Republic / Nehyba, Slavomír -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften -- ISBN 3-932537-33-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sedimentary architecture of the southern part of the Carpathian Foredeep. / Nehyba, Slavomír -- In: 23rd IAS Meeting of Sedimentology - Abstract Book -- ISBN 972-9119-25-2 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF