Listování
od 

Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů / Cílek, Václav, Melichárková, Eva, Melka, Karel, Sýkorová, Ivana -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 183-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování / Hradecký, Jan, 1974-, Pánek, Tomáš, 1977-, Smolková, Veronika -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, 1944-, Vorel, Tomáš, 1974- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 138-139, Příl. X
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární záznam avulzního fluviálního systému kontrolovaného kompakcí rašeliny
Sedimentární záznam postglaciálního vývoje Labského dolu a údolí Łomnice / Engel, Zbyněk, Křížek, Marek, Nývlt, Daniel, Traczyk, Andrzej, Treml, Václav -- In: 13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentary agates
Sedimentary and fossil record of Albian - Cenomanian estuary near Blansko and its comparism with transgressive Cenomanian sediments in central Bohemian (Czech Republic) / Bubík, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 29, no. 4-5 (1997), p. 253
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentary and isotopic record of the Aptian anoxic "Selli" event in the Pieniny Klippen Belt, Slovakia / Halásová, Eva, Hladíková, Jana, Lintnerová, Otília, Michalík, Jozef, Peterčáková, Mária, Reháková, Daniela, 1955- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 29, no. 4-5 (1997), p. 315-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentary and petrologic characterization of the soil profiles at selected sites in the Moravian Karst
Sedimentary and volcanic events in the Teplá-Barrandian crustal segment (Bohemia) as a response to dated intracrustal processes / Dolejš, David, Fatka, Oldřich, 1957-, Frýda, Jiří, Kachlík, Václav, Kraft, Petr -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 136-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentary architecture of the Neogene basin fill in the northern part of Vienna Basin / Ryšavá, L., Sliva, Ľubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 3 (2009), p. 368
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentary architecture of the southern part of the Carpathian Foredeep, Czech Republic / Nehyba, Slavomír -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften -- ISBN 3-932537-33-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sedimentary architecture of the southern part of the Carpathian Foredeep. / Nehyba, Slavomír -- In: 23rd IAS Meeting of Sedimentology - Abstract Book -- ISBN 972-9119-25-2 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sedimentary archives opened in the Holštejnsá Cave, Moravian Karst (Czech Republic) / Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Šlechta, Stanislav, Žák, Karel -- In: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe : proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societes held in Plzeň (Pilsen) -- S. 60-60
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimentary, biological and isotopic record of Early Aptian paleoclimate event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians / Boorová, Daniela, Halásová, Eva, Hladíková, Jana, Kotulová, Júlia, Lintnerová, Otília, Michalík, Jozef, Peterčáková, Mária, Reháková, Daniela, 1955-, Skupien, Petr, Soták, Ján -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 50, no. 2 (1999), p. 169-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentary, biological and isotopic record of early Aptian paleoclimatic event in the Pienniny Klippen belt, Slovak Western Carpathians / Boorová, D., Halásová, E., Hladíková, Jana, Kotulová, J., Lintnerová, O., Michalík, J., Petrčáková, M., Reháková, D., Skupien, Petr, Soták, Ján -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 50, č. 2 (1999), 23
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentary deposits of Bohemian Forest lakes as an Archive of pollution by metals / , -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentary Deposits of Bohemian Forest Lakes as an Archive of Pollution by Metals / Veselý, Josef -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 11 (2000), p. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentary environment and provenance of lower palaeozoic clastics in the Měnín-1 borehole, SSE of Brno