Listování
od 

Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm Basin, Czech Republic / Hartley, Adrian, Otava, Jiří -- In: Journal of the Geological Society -- ISSN 0016-7649 -- Roč. 158, č. 1 (2001), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic / Hartley, A. J., Otava, Jiří, 1950- -- In: Journal of the Geological society -- ISSN 0016-7649 -- Vol. 158, no. 1 (2001), p. 137-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Sediment survay in the territory where the Moravice river affluent to the water reservoir Slezská Harta
Sediment transfer to the fluvial system under anthropogenic and climatic impacts; NE slopes of the Jesioniki Ridge, Eastern Sudetes
Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) (12-24 Praha) / Hradecká, Lenka, Nekovařík, Čestmír, Záruba, Bořivoj, Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) / Hradecká, L., Nekovařík, Č., Záruba, B., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 114-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve / Opluštil, Stanislav, 1962- -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 102 (2003), s. 1-83, 16 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice / Nehyba, Slavomír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 137-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentace vnitrosudetské pánve v karotážním zobrazení / Zima, Kamil -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 165-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentacionnyje ob'jemy H-montmorillonitov. I. Vlijanije uslovij prigotovlenija
Sedimentačné objemy H-montmorillonitov. I. Vplyv podmienok prípravy / Číčel, Blahoslav, Komadel, Peter -- In: Silikáty -- Roč. 31, č. 3 (1987), s. 247-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentačné objemy H-montmorillonitov, III.natrifikácia. Sedimentacionnyje ob'jemy H-monmorillonitov, III.natrifikacija
Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny / Janočko, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 530-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům / Plička, Miroslav, 1920- -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 63-69, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentačný priestor Mecseku a Severných Apusenov sa nenachádzal v Západných Karpatoch
Sedimentárně - petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratky západně od Veverské Bítýšky / Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Nehyba, Slavomír, Stejskal, Petr -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů -- 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov / Faimon, Jiří, 1950-, Schwarzová, Monika, Štelcl, Jindřich, 1956-, Zatloukalová, Ivana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 97-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XVI, č. 1 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance / Demek, Jaromír, Kirchner, Karel, Mackovčin, Peter, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XV, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF