Listování
od 

Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turonu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev) / Hradecká, L., Nekovařík, Č., Záruba, B., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 114-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve / Opluštil, Stanislav, 1962- -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 102 (2003), s. 1-83, 16 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice / Nehyba, Slavomír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 137-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentace vnitrosudetské pánve v karotážním zobrazení / Zima, Kamil -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 165-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentacionnyje ob'jemy H-montmorillonitov. I. Vlijanije uslovij prigotovlenija
Sedimentačné objemy H-montmorillonitov. I. Vplyv podmienok prípravy / Číčel, Blahoslav, Komadel, Peter -- In: Silikáty -- Roč. 31, č. 3 (1987), s. 247-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentačné objemy H-montmorillonitov, III.natrifikácia. Sedimentacionnyje ob'jemy H-monmorillonitov, III.natrifikacija
Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny / Janočko, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 530-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům / Plička, Miroslav, 1920- -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 63-69, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentačný priestor Mecseku a Severných Apusenov sa nenachádzal v Západných Karpatoch
Sedimentárně - petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratky západně od Veverské Bítýšky / Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Nehyba, Slavomír, Stejskal, Petr -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů -- 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov / Faimon, Jiří, 1950-, Schwarzová, Monika, Štelcl, Jindřich, 1956-, Zatloukalová, Ivana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 97-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XVI, č. 1 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance / Demek, Jaromír, Kirchner, Karel, Mackovčin, Peter, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XV, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice / Demek, Jaromír, 1930-, Kirchner, Karel, 1951-, Mackovčin, Peter, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry) / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti / Petránek, Jan, 1922- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 213-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární acháty / Petránek, Jan, 1922- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 100-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární geologie v České republice / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)