Listování
od 

Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov) / Doláková, Nela, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické a magneto-mineralogické studium nivních sedimentů na dolním toku řeky Doubravy / Chadima, Martin, Kadlec, Jaroslav -- In: Bylany : varia .... 3 -- s. 107-110
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány / Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY / Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány / Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Tomanová-Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XVI, č. 1 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně / Nehyba, Slavomír -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras) / Bosák, P., Bosák, Pavel, 1951-, Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 40-41
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Sedimentologické výzkumy v jeskyních Moravského krasu / Vít, Jan, 1967- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH / Skoček, Vladimír, 1934-, Zádrapa, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 267-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky / Kaňa, Jaroslav, Nehyba, Slavomír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 42, č. 2 (1997), s. 83-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov / Együd, Karol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 385-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1 / Maštera, Lubomír -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 1 (1998), s. 41-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologický a paleoekologický záznam vývoje jz. části karpatské předhlubně (Česká republika) během sp. badenu
Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ / Zádrapa, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 259-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov) / Mastalerz, Krzysztof, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec) / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun) / Růžičková, Eliška -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Kopřivnice, 25-22 Frýdek-Místek, 23-23 Frenštát p. Radhoštěm) / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologičeskoje i faciaľnoje izučenije triasa i lejasa devinskogo razvitija malokarpatskoj jedinicy
Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev (15-44 Karviná, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov) / Eliáš, Mojmír, Eliášová, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)