Listování
od 

Sedimentological and palynological evaluation of the sediments from the Ochozská jeskyně cave
A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well / Gipson, Mark, Janočko, Juraj, Reed, John, K., Vass, Dionýz -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 24, no. 3-4 (1992), s. 219-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentological exploration in caves of the Moravian Karst
Sedimentological investigation of the Subsilesian unit in the Ostrava region
The sedimentological, paleontological and geochemical implications of the Basal Choteč event (Middle Devonian, Eifelian) in Prague Basin (Czech Republic) / Berkyová, Stanislava, Frýda, Jiří -- In: Geo.Alp -- ISBN 1824-7741 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The sedimentological, paleontological and geochemical implications of the Basal Choteč event (Middle Devonian, Eifelian) in Prague Basin (Czech Republic) / Berkyová, Stanislava, Frýda, Jiří -- In: Geo. Alp -- ISSN 1824-7741 -- Vol. 4 (2007), p. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentological remarks to the Račice and Luleč conglomerates
Sedimentological research of the Frýdek Formation of the Subsilesian unit (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Třinec)
Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
Sedimentological study of the Lower Badenian clastic sediments on selected outcrops in the Moravian Gate
Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov) / Doláková, Nela, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické a magneto-mineralogické studium nivních sedimentů na dolním toku řeky Doubravy / Chadima, Martin, Kadlec, Jaroslav -- In: Bylany : varia .... 3 -- s. 107-110
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány / Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY / Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány / Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Tomanová-Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XVI, č. 1 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně / Nehyba, Slavomír -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras) / Bosák, P., Bosák, Pavel, 1951-, Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 40-41
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Sedimentologické výzkumy v jeskyních Moravského krasu / Vít, Jan, 1967- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH / Skoček, Vladimír, 1934-, Zádrapa, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 267-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky / Kaňa, Jaroslav, Nehyba, Slavomír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 42, č. 2 (1997), s. 83-96
Zdroj: ČGS (UNM)