Listování
od 

Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy / Ziegler, Václav -- In: Natura pragensis -- Roč. 11 (1994), s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu / Hovorka, Dušan, Ivan, Peter, Mock, Rudolf, Rozložník, Ladislav, Spišiak, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 519-525
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště) / Eliáš, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky / Borovec, Zdeněk -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu / Hlaváč, Jaroslav, Horáček, I., Kadlec, Jaroslav -- In: Český kras -- s. 13-15
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu / Hlaváč, Jaroslav, Horáček, Ivan, Kadlec, Jaroslav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 28 (2002), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně / Brzobohatý, Rostislav, Bubík, Miroslav, Hladilová, Šárka, Mikuláš, Radek, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. 1 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice / Brzobohatý, Rostislav, 1938-, Bubík, Miroslav, 1962-, Hladilová, Šárka, 1953-, Mikuláš, Radek, 1964-, Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně / Brzobohatý, Rostislav, Bubík, Miroslav, Hladilová, Šárka, Mikuláš, Radek, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. srpen (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně / Brzobohatý, R., Bubík, M., Hladilová, Š., Mikuláš, Radek, Petrová, P. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 /2004/, - (2005), s. 20-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín / Bubík, Miroslav, 1962-, Petrová, Pavla, 1972-, Vachek, Michal -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic / Bubík, Miroslav, Petrová, Pavla, Vachek, Michal -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. srpen (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimenty pískovcových skalních měst Českého Švýcarska / Cílek, Václav -- In: Minulosti Českého Švýcarska.(II). Sborník příspěvků historické konference 2003 -- s. 13-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích / Bubík, Miroslav, Poul, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimenty profilu v lomu Kletno III (masív Králického Sněžníku, Polsko) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Československý kras -- Roč. 40 (1989), s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace / Havíř, Josef, 1970- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Roč. 25 (1995), s. 9-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty / Kožušníková, Alena -- In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 21-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna / Hanák, Jaroslav, Pecka, Tomáš, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)