Listování
od 

Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně / Brzobohatý, R., Bubík, M., Hladilová, Š., Mikuláš, Radek, Petrová, P. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 /2004/, - (2005), s. 20-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín / Bubík, Miroslav, 1962-, Petrová, Pavla, 1972-, Vachek, Michal -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic / Bubík, Miroslav, Petrová, Pavla, Vachek, Michal -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. srpen (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimenty pískovcových skalních měst Českého Švýcarska / Cílek, Václav -- In: Minulosti Českého Švýcarska.(II). Sborník příspěvků historické konference 2003 -- s. 13-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích / Bubík, Miroslav, Poul, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimenty profilu v lomu Kletno III (masív Králického Sněžníku, Polsko) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Československý kras -- Roč. 40 (1989), s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace / Havíř, Josef, 1970- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Roč. 25 (1995), s. 9-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty / Kožušníková, Alena -- In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 21-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna / Hanák, Jaroslav, Pecka, Tomáš, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí) / Brzák, Martin, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 54-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi / Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír, Zdražílková, Nela -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1995), s. 85-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany) / Drábková, Jana, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon / Drábková, Jana, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku / Hanáček, Martin -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 1 (2011), s. 61-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty v krasových dutinách kameňanského krasu / Šavrnoch, Ján -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 171-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu / Diedrich, Cajus G., Žák, Karel -- In: Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32 -- s. 26-31
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu / Diedrich, Cajus G., Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 26-31
Zdroj: ČGS (UNM)