Listování
od 

Seismic zoning map of Czechoslovakia : version 1987 / Kárník, Vít, Procházková, Dana, 1945-, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 32, no. 2 (1988), p. 144-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismically active column and volcanic plumbing system beneath the island arc of the Izu-Bonin subduction zone / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 179, č. 3 (2009), s. 1301-1312
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismically active fracture zones and distribution of large accumulations of metal in the central part of Andean South America / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 35, no. 1 (2000), p. 2-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismically active fracture zones and distribution of large accumulations of metals in the central part of Andean South America / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Mineralium deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 35, č. 1 (2000), s. 2-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismically active fracture zones and distribution of thermal sprigns in Ecuador / Hanuš, Václav, Sandoval, Gaston, Vaněk, Jiří, 1927- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 31, no. 3 (1987), p. 258-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismically active fracture zones in the continental wedge above the Andean subduction zone in the Arica Elbow region / Hanuš, Václav, Slancová, Alice, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Global Tectonics and Metallogeny -- ISSN 0163-3171 -- Roč. 9, č. 1-4 (2007), s. 39-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismically active fracture zones in the continental wedge of the central part of Andean South America / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Géodynamique andine -- s. 187-190
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismically active fracture zones related to the western segment of the Hellenic subduction / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 37, č. 1 (1993), s. 37-64
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismically active fracture zones related to the western segment of the Hellenic subduction / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 37, no. 1 (1993), s. 37-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismically induced variations in Mariánské Lázně fault gas composition in the NW Bohemian swarm quake region, Czech Republic - A continuous gas monitoring / Boušková, Alena, Faber, E., Horálek, Josef, Poggenburg, J., Teschner, M., Weinlich, F. H. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 421, č. 1-2 (2006), s. 89-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismicita frenštátské oblasti / Kaláb, Zdeněk -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3 -- s. 192-198
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismicita Hornoslezské pánve a virtuální síť Geofyzikálního ústavu / Růžek, Bohuslav, Zedník, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, 2-4 (2006), s. 343-346
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismicita západních Čech v období 1995 / Boušková, Alena, Hampl, František, Horálek, Josef -- In: Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy -- s. 1-2
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismicity and geological features of the eastern part of the west European platform / Bankwitz, Elfriede, Bankwitz, Peter, Bednarek, J., Grünthal, G., Guterch, B., Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944-, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Gerlands Beiträge zur Geophysik -- Vol. 94, no. 4-6 (1985), p. 276-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity and seismic hazard in Poland / Guterch, Barbara, Lewandowska-Marciniak, Hanna -- In: Folia quaternaria -- ISSN 0015-573X -- Vol. 73 (2002), p. 85-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity and seismotectonics of West Saxony, Germany - new insights from recent seismicity observed with the Saxonian seismic network / Funke, S., Korn, Michael, Wendt, S. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 52, no. 4 (2008), p. 479-492
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity and stress field in the vicinity of the KTB location / Dahlheim, H. A., Gebrande, H., Schmedes, E., Soffel, H. -- In: Journal Geophysical Research -- Vol. 102, no. B8 (1997), p. 18493-18506
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity-based estimation of the driving fluid pressure in the case of swarm activity in Western Bohemia / Dahm, T., Fischer, Tomáš, Hainzl, S. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 191, č. 1 (2012), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989 / Procházková, Dana -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 84 (1992), s. 245-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity in Poland in the light of historical records