Listování
od 

Seismicita frenštátské oblasti / Kaláb, Zdeněk -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3 -- s. 192-198
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismicita Hornoslezské pánve a virtuální síť Geofyzikálního ústavu / Růžek, Bohuslav, Zedník, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, 2-4 (2006), s. 343-346
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismicita západních Čech v období 1995 / Boušková, Alena, Hampl, František, Horálek, Josef -- In: Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy -- s. 1-2
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismicity and geological features of the eastern part of the west European platform / Bankwitz, Elfriede, Bankwitz, Peter, Bednarek, J., Grünthal, G., Guterch, B., Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944-, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Gerlands Beiträge zur Geophysik -- Vol. 94, no. 4-6 (1985), p. 276-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity and seismic hazard in Poland / Guterch, Barbara, Lewandowska-Marciniak, Hanna -- In: Folia quaternaria -- ISSN 0015-573X -- Vol. 73 (2002), p. 85-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity and seismotectonics of West Saxony, Germany - new insights from recent seismicity observed with the Saxonian seismic network / Funke, S., Korn, Michael, Wendt, S. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 52, no. 4 (2008), p. 479-492
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity and stress field in the vicinity of the KTB location / Dahlheim, H. A., Gebrande, H., Schmedes, E., Soffel, H. -- In: Journal Geophysical Research -- Vol. 102, no. B8 (1997), p. 18493-18506
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity-based estimation of the driving fluid pressure in the case of swarm activity in Western Bohemia / Dahm, T., Fischer, Tomáš, Hainzl, S. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 191, č. 1 (2012), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989 / Procházková, Dana -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 84 (1992), s. 245-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity in Poland in the light of historical records
Seismicity in the Area of Western Bohemia / Havíř, Josef, 1970-, Nehybka, Vladimír, Skácelová, Zuzana -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 5, no. 2 (1998), p. 7-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity in the Ostrava-Karviná coalmines region
Seismicity in the Vogtland/Western Bohemia earthquake region between 1962 and 1998 / Meier, T., Neunhöfer, Horst -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 48, no. 3 (2004), p. 539-562
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity monitoring at the Lubenik deposit / Kalenda, Pavel, Kvetko, J. -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 9(100) (1996), p. 217-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity of Czechoslovakia and of Europe / Kárník, Vít, 1926-1994, Procházková, Dana, 1945-, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Geophysical syntheses in Czechoslovakia -- s. 221-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 24(131) (2003), s. 73-79
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 24 (131), p. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area / Grygar, R., Jelínek, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Müller, Karel -- In: 26.General Assembly of the European seismological Commission (ESC). Papers -- s. 47-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismicity of the Sudeten Area - The Direct Evidence on Existence of Recent Mobility of the Area / Guterch, B., Schenková, Zdeňka -- In: Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Areas -- s. 24
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismicity pattern: A tool for understanding the evolution of convergent plate margins / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: 31st International Geological Congress: abstracts Volume -- ISBN s. [1] -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)