Listování
od 

Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989 / Procházková, Dana -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 84 (1992), s. 245-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity in Poland in the light of historical records
Seismicity in the Area of Western Bohemia / Havíř, Josef, 1970-, Nehybka, Vladimír, Skácelová, Zuzana -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 5, no. 2 (1998), p. 7-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity in the Ostrava-Karviná coalmines region
Seismicity in the Vogtland/Western Bohemia earthquake region between 1962 and 1998 / Meier, T., Neunhöfer, Horst -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 48, no. 3 (2004), p. 539-562
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity monitoring at the Lubenik deposit / Kalenda, Pavel, Kvetko, J. -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 9(100) (1996), p. 217-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity of Czechoslovakia and of Europe / Kárník, Vít, 1926-1994, Procházková, Dana, 1945-, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Geophysical syntheses in Czechoslovakia -- s. 221-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 24(131) (2003), s. 73-79
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 24 (131), p. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area / Grygar, R., Jelínek, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Müller, Karel -- In: 26.General Assembly of the European seismological Commission (ESC). Papers -- s. 47-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismicity of the Sudeten Area - The Direct Evidence on Existence of Recent Mobility of the Area / Guterch, B., Schenková, Zdeňka -- In: Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Areas -- s. 24
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismicity pattern: A tool for understanding the evolution of convergent plate margins / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: 31st International Geological Congress: abstracts Volume -- ISBN s. [1] -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity pattern: an indicator of source region of volcanism at convergent plate margins / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Physics of the Earth and Planetary Interiors -- ISSN 0031-9201 -- Roč. 141, č. 4 (2004), s. 303-326
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismicity pattern beneath active volcanoes at convergent plate margins as an indicator of their volcanic plumbing system
Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti / Kaláb, Zdeněk, Kumpera, O., Müller, Karel -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- s. 38-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR / Holub, Karel, Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 115-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru / Knaislová, Dana, Mittag, Reinhard, Procházková, Dana, 1945-, Tobyáš, Vladimír -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 161-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě / Holub, Karel, Müller, Karel -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 175-185
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická anizotropie hornin (Západní Čechy) / Chlupáčová, Marta, Skácelová, Zuzana -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice -- ISBN 80-86407-01-2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 188-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ