Listování
od 

Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 24 (131), p. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area / Grygar, R., Jelínek, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Müller, Karel -- In: 26.General Assembly of the European seismological Commission (ESC). Papers -- s. 47-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismicity of the Sudeten Area - The Direct Evidence on Existence of Recent Mobility of the Area / Guterch, B., Schenková, Zdeňka -- In: Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Areas -- s. 24
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismicity pattern: A tool for understanding the evolution of convergent plate margins / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: 31st International Geological Congress: abstracts Volume -- ISBN s. [1] -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismicity pattern: an indicator of source region of volcanism at convergent plate margins / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Physics of the Earth and Planetary Interiors -- ISSN 0031-9201 -- Roč. 141, č. 4 (2004), s. 303-326
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismicity pattern beneath active volcanoes at convergent plate margins as an indicator of their volcanic plumbing system
Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti / Kaláb, Zdeněk, Kumpera, O., Müller, Karel -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- s. 38-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR / Holub, Karel, Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 115-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru / Knaislová, Dana, Mittag, Reinhard, Procházková, Dana, 1945-, Tobyáš, Vladimír -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 161-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě / Holub, Karel, Müller, Karel -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 175-185
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická anizotropie hornin (Západní Čechy) / Chlupáčová, Marta, Skácelová, Zuzana -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice -- ISBN 80-86407-01-2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 188-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic / Mořkovský, Milan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 61-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismická detekce tektoniky ve v. části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic / Mořkovský, Milan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 187-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem / Hrách, Stanislav, Jihlavec, František, Novák, Josef -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismická observatoř Kašperské Hory / Zedník, Jan -- In: Šumava : čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie -- -, zima (2005), s. 23-24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR / Holub, Karel, Stodulková, S. -- In: Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře -- s. 44-47
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická registrační aparatura PCM3-EPC / Knejzlík, Jaromír -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 247-254
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická registrační aparatura PCM3-EPC / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2 -- s. 202-209
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická tomografie podél Oherského riftu s využitím dat refrakčního profilu S01: ověřená z dat ultrahlubokého vrtu KTB, geologická interpretace doložená magnetickými, tíhovými a petrofyzikálními daty