Listování
od 

Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR / Holub, Karel, Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 115-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru / Knaislová, Dana, Mittag, Reinhard, Procházková, Dana, 1945-, Tobyáš, Vladimír -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 161-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě / Holub, Karel, Müller, Karel -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 175-185
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická anizotropie hornin (Západní Čechy) / Chlupáčová, Marta, Skácelová, Zuzana -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice -- ISBN 80-86407-01-2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 188-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic / Mořkovský, Milan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 61-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismická detekce tektoniky ve v. části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic / Mořkovský, Milan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 187-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem / Hrách, Stanislav, Jihlavec, František, Novák, Josef -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismická observatoř Kašperské Hory / Zedník, Jan -- In: Šumava : čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie -- -, zima (2005), s. 23-24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR / Holub, Karel, Stodulková, S. -- In: Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře -- s. 44-47
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická registrační aparatura PCM3-EPC / Knejzlík, Jaromír -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 247-254
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická registrační aparatura PCM3-EPC / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2 -- s. 202-209
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismická tomografie podél Oherského riftu s využitím dat refrakčního profilu S01: ověřená z dat ultrahlubokého vrtu KTB, geologická interpretace doložená magnetickými, tíhovými a petrofyzikálními daty
Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: 1. Česko-polské geomechanické sympozium -- s. 38-42
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismické profilování ve střední Evropě a jeho přínos ke studiu litosféry / Hrubcová, Pavla, Novotný, Miroslav, Růžek, Bohuslav, Špičák, Aleš -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 193-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismické přístroje pro lokální měření a monitorovací sítě / Brož, Milan, Štrunc, Jaroslav -- In: Zpravodaj společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku -- -, č. 3 (2007), s. 9-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso / Bláha, P., Kaláb, Zdeněk -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 71-84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1 -- s. 49-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Acta musei Turnoviensis. 3 -- S. 61-62
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří, 1927- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)