Listování
od 

Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso / Bláha, P., Kaláb, Zdeněk -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 71-84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1 -- s. 49-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Acta musei Turnoviensis. 3 -- S. 61-62
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří, 1927- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismický roj na hronovsko-poříčském zlomu v lednu 2008 / Málek, Jiří, Stejskal, Vladimír, Zedník, Jan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí -- S. 84-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek / Růžek, Bohuslav, Zedník, Jan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 94-100
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismický výzkum zón napjatosti a porušenosti uhelných slojí v otřesových oblastech / Trávníček, Ludvík, Trávníčková, Eva -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 135-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005 / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 20 (2006), p. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - New records on the period 2004-2005
Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - New records on the period 2004-2005 / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 20 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Seismoacoustic station Hřensko / Hrdlička, Ladislav -- In: Acta geophysica polonica -- Vol. 36, no. 2 (1988), p. 177-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction area / Kováč, Michal, 1952-, Plašienka, Dušan, Šefara, Ján, Šujan, Martin -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 49, no. 4 (1998), p. 247-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismogeological Acceptance Criteria for Geological Repositories for Spent Nuclear Fuel / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Natural Hazards -- Roč. 10, 1/2 (1994), s. 97-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismogeological acceptance criteria for radioactive waste disposals / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: XXIII General Assembly of the European Seismological -- s. 458
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismological Acceptance Criteria for Geological Repositories for Spent Nuclear Fuel / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Natural Hazards -- Roč. 10, 1, 2 (1994), s. 171-180
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismological acceptance criteria for radioactive waste disposals / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geology and Confinement of Toxic Wastes -- s. -
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismological analysis demonstration of strong rockburst / Kaláb, Zdeněk -- In: International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 19-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological analysis demonstration of strong rockburst / Kaláb, Zdeněk -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 1, no. 1 (1994), p. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismological and Meteorological Observations during the Pass of Windstorm "Kyrill" in mid January, 2007 / Holub, Karel, Lipina, P., Rušajová, Jana, Sandev, M. -- In: General Assembly, European Seismological Commission Programme, Abstracts and Short Papers /31./ -- S. 100-101
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological development of progressive failure of the rock mass in an area prone to anomalous rock bursts