Listování
od 

Seismological analysis demonstration of strong rockburst / Kaláb, Zdeněk -- In: International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 19-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological analysis demonstration of strong rockburst / Kaláb, Zdeněk -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 1, no. 1 (1994), p. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismological and Meteorological Observations during the Pass of Windstorm "Kyrill" in mid January, 2007 / Holub, Karel, Lipina, P., Rušajová, Jana, Sandev, M. -- In: General Assembly, European Seismological Commission Programme, Abstracts and Short Papers /31./ -- S. 100-101
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological development of progressive failure of the rock mass in an area prone to anomalous rock bursts
Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- In: Górnictwo i Geologia . Kwartalnik -- Roč. 4, 2a (2009), s. 95-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological information display for NPP Temelín
Seismological Measurement: Effect in small Distances / Kaláb, Zdeněk, Stolárik, Martin -- In: Proceedings of ITA-AITES World Tunnel Congress 2009: Safe Tunneling for the City and for the Environment -- S. 1-6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 1, č. 3 (2004), s. 145-153
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003 / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 3 (135), p. 145-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismological measurements in Western Bohemia Area / Nehybka, Vladimír, Skácelová, Zuzana -- In: Geophysical Research Abstracts - EGS, XXVI General Assembly -- ISBN 1029-7006 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Seismological monitoring in Ostrava area / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Muller, K. -- In: International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 26-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological monitoring in Ostrava area / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Müller, Karel -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 1, no. 1 (1994), p. 26-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismological Monitoring of the Dlouhé Stráně Pumped-Storage Power Plant
Seismological observations at discrete sites during the seismic experiment Sudetes 2003 / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 45-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological observations in the Northern Part of Moravia, Czech Republic / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Pazdírková, J., Špaček, P. -- In: First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology. Abstract Book -- s. 266-266
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological pattern of a transition area between the East Alps and the West Carpathians / Kottnauer, Pavel, Pospíšil, L., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: 23th General Assembly of the European Seismological -- s. 269
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismological Pattern of a Transition Area between the Eastern Alps and the Western Carpathians / Kottnauer, Pavel, Pospíšil, L., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 248, 3/4 (1995), s. 235-245
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismologically determined deep lithosphere structure in Fennoscandia : Toernebohm memorial meeting / Babuška, Vladislav, Pajdušák, Pavel, Plomerová, Jaroslava -- In: Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar -- Roč. 110 (1988), s. 380-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení / Holub, Karel, Rušajová, Jana -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- s. 92-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismologická stanice Úpice / Zedník, Jan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 111-117
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ