Listování
od 

Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003 / Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 3 (135), p. 145-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismological measurements in Western Bohemia Area / Nehybka, Vladimír, Skácelová, Zuzana -- In: Geophysical Research Abstracts - EGS, XXVI General Assembly -- ISBN 1029-7006 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Seismological monitoring in Ostrava area / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Muller, K. -- In: International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 26-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological monitoring in Ostrava area / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Müller, Karel -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 1, no. 1 (1994), p. 26-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismological Monitoring of the Dlouhé Stráně Pumped-Storage Power Plant
Seismological observations at discrete sites during the seismic experiment Sudetes 2003 / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 45-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological observations in the Northern Part of Moravia, Czech Republic / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Pazdírková, J., Špaček, P. -- In: First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology. Abstract Book -- s. 266-266
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismological pattern of a transition area between the East Alps and the West Carpathians / Kottnauer, Pavel, Pospíšil, L., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: 23th General Assembly of the European Seismological -- s. 269
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismological Pattern of a Transition Area between the Eastern Alps and the Western Carpathians / Kottnauer, Pavel, Pospíšil, L., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 248, 3/4 (1995), s. 235-245
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismologically determined deep lithosphere structure in Fennoscandia : Toernebohm memorial meeting / Babuška, Vladislav, Pajdušák, Pavel, Plomerová, Jaroslava -- In: Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar -- Roč. 110 (1988), s. 380-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení / Holub, Karel, Rušajová, Jana -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- s. 92-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismologická stanice Úpice / Zedník, Jan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 111-117
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně / Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr, Švancara, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 69-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismologický informační display pro jadernou elektrárnu Temelín / Hanžlová, Romana, Nehybka, Vladimír, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Zachovalová, Kateřina -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Seismologický vývoj porušování horského masívu v oblasti nebezpečné anomálními horskými otřesy / Holečko, Josef, Klíma, Karel, Ruprechtová, Libuše, Špičák, Aleš, Trávníček, Ludvík -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 75 (1987), s. 21-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismologie a životní prostředí / Kaláb, Zdeněk, Müller, K. -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 9-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů) / Kaláb, Zdeněk
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismologische Karten - ein Beispiel thematischer Kartographie / Dušek, R., Kozák, Jan -- In: Cartographica Helvetica -- Roč. 27, - (2003), s. 27-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismology Monitoring / Růžek, Bohuslav -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 96, č. 7 (1995), s. 11-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH