Listování
od 

Seismometer SM3 as displacement sensor / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 16(118) (2000), s. 109-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seismometer SM3 as displacement sensor / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 16(118) (2000), p. 109-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonic analysis
Seismotectonic analysis of the seismological measurements in the Kraslice network / Nehybka, Vladimír, Skácelová, Zuzana -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 2 (1995), p. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonic model of the upper part of the Earth's crust of Czechoslovakia / Pospíšil, Lubomil, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 30, no. 4 (1986), p. 321-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonic North-South Trending Llineaments of the Bohemian Massif: A New Paradigm / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 6, - (1998), s. 65-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Seismotectonic pattern and the source region of volcanism in the central part of Sunda Arc / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Journal of Asian Earth Sciences -- Roč. 25, č. 4 (2005), s. 583-600
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismotectonic Pattern of the Contact Zone between the West Carpathians and the Bohemian Massif / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings Seismicity of the Carpatho-Balcan Region -- s. 13-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismotectonic Pattern of the Contact Zone between the West Carpathians and the Bohemian Massif / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of 15th Congress of the Carpatho-Balkan Geological association -- s. 9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians / Procházková, Dana, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 76-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpatihans / Procházková, Dana, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 76-84
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve / Grünthal, Gottfried, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944-, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 171-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonics and deep structure of convergent plate margins / Christova, C., Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Global Tectonics and Metallogeny -- ISSN 0163-3171 -- Roč. 6, č. 1 (1996), s. 59-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismotectonics and Geodynamic Investigations in the Bohemian Massif and Their Relations to Its Surrounding Area / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, Seismotectonic Seminar, University of Vienna -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismotectonics and seismic hazard in the Roer Valley Graben; with emphasis on the Roermond earthquake of April 13, 1992 (Variant.)
Seismotectonics Map of Iran / Ramazi, H. R., Schenk, Vladimír -- In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission -- s. 32
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismotectonics of continental wedges overlying circum-Pacific subduction zones / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 37, no. 4 (1992), s. 277-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonics of Continetal Wedges Overlying Circum-Pacific Subduction Zones / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotektonická analýza / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Zuzana -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy / Kárník, Vít, 1926-1994, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 147-152
Zdroj: ČGS (UNM)