Listování
od 

Seismotectonic North-South Trending Llineaments of the Bohemian Massif: A New Paradigm / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 6, - (1998), s. 65-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Seismotectonic pattern and the source region of volcanism in the central part of Sunda Arc / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Journal of Asian Earth Sciences -- Roč. 25, č. 4 (2005), s. 583-600
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismotectonic Pattern of the Contact Zone between the West Carpathians and the Bohemian Massif / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings Seismicity of the Carpatho-Balcan Region -- s. 13-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismotectonic Pattern of the Contact Zone between the West Carpathians and the Bohemian Massif / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of 15th Congress of the Carpatho-Balkan Geological association -- s. 9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians / Procházková, Dana, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 76-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpatihans / Procházková, Dana, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 76-84
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve / Grünthal, Gottfried, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944-, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 171-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonics and deep structure of convergent plate margins / Christova, C., Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Global Tectonics and Metallogeny -- ISSN 0163-3171 -- Roč. 6, č. 1 (1996), s. 59-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seismotectonics and Geodynamic Investigations in the Bohemian Massif and Their Relations to Its Surrounding Area / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, Seismotectonic Seminar, University of Vienna -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismotectonics and seismic hazard in the Roer Valley Graben; with emphasis on the Roermond earthquake of April 13, 1992 (Variant.)
Seismotectonics Map of Iran / Ramazi, H. R., Schenk, Vladimír -- In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission -- s. 32
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Seismotectonics of continental wedges overlying circum-Pacific subduction zones / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 37, no. 4 (1992), s. 277-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotectonics of Continetal Wedges Overlying Circum-Pacific Subduction Zones / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotektonická analýza / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Zuzana -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy / Kárník, Vít, 1926-1994, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 147-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, 1944-, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete -- s. 39-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl / Košťák, Blahoslav, Skácelová, Zuzana -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 133-137, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmicita oblasti VČSA a seizmické vlivy na svahy / Procházková, Dana, 1945-, Tobyáš, Vladimír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1988), s. 60-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů / Holečko, Josef, Knotek, Stanislav, Trávníček, Ludvík -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 4 (1995), s. 109-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 147-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG