Listování
od 

Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 147-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seizmická měření krátkých profilů v západních Čechách v průběhu experimentu Celebration 2000
Seizmická mikroměření ve vrtech v Jevišovicích / Bláha, Pavel, Zimandl, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat / Bucha, Václav, Bulant, Petr, Klimeš, Luděk, Konopásková, Jana, Pšenčík, Ivan -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 147-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmická tomografie / Bláha, Pavel, Kottas, Jiří, Sochor, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 298-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmické aparatury pro povrchové stanice experimentální důlní sítě / Knejzlík, Jaromír, Kühnel, Petr, Veselý, Miroslav, 1955-, Zamazal, Roman -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 271-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor / Tobyáš, Vladimír -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 8 (1996), s. 251-255
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor / Tobyáš, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 8 (1996), s. 251-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmické řezy prostých okamžitých fází a kosinů okamžitých fází / Petrík, Alojz -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 153-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů / Kukutsch, Radovan, Stolárik, Martin -- In: Geotechnika 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring /12./ -- S. 263-268
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby / Blížkovský, Milan, Ibrmajer, Ivan, Mayerová, Milica, Mísař, Zdeněk, 1926-, Tomek, Čestmír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 165-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta, Stolárik, Martin -- In: Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník -- s. 213-218
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seizmický průzkum a životmí prostředí / Novák, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 60, dokonč. na s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve / Kocák, Augustin -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 83-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmický režim západočeské oblasti zemětřesných rojů / Boušková, Alena, Brož, Milan, Fišer, Tomáš, Hampl, František, Horálek, Josef, Janský, Jaromír, Jíra, Tomáš, Novotný, Oldřich, 1942-, Rudajev, Vladimír, Šílený, Jan -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 153-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmometr SM3 jako registrátor posunutí
Seizmotektonické schéma hlavních zlomových linií střední a jihovýchodní Evropy / Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 139-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmotektonika kontinentálních okrajů v nadloží cirkumpacifických subdukčních zón
Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou / Dryák, Kamil, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)