Listování
od 

Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta, Stolárik, Martin -- In: Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník -- s. 213-218
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seizmický průzkum a životmí prostředí / Novák, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 60, dokonč. na s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve / Kocák, Augustin -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 83-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmický režim západočeské oblasti zemětřesných rojů / Boušková, Alena, Brož, Milan, Fišer, Tomáš, Hampl, František, Horálek, Josef, Janský, Jaromír, Jíra, Tomáš, Novotný, Oldřich, 1942-, Rudajev, Vladimír, Šílený, Jan -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 153-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmometr SM3 jako registrátor posunutí
Seizmotektonické schéma hlavních zlomových linií střední a jihovýchodní Evropy / Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 139-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Seizmotektonika kontinentálních okrajů v nadloží cirkumpacifických subdukčních zón
Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou / Dryák, Kamil, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Sejsmiczność Polski w świetle danych historycznych / Guterch, Barbara -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 57, č. 6 (2009), s. 513-520
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák / Fediuková, Eva -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekaninait už i v severních Čechách / Fediuk, František, 1929-, Klomínský, Josef, 1937-, Schovánek, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 148-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekaninait z typové lokality Dolní Bory / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 325-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekaninaite - a new rock-forming mineral for Iraq
Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 23 (130), p. 87-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekaninaite from the Satzung granite (Erzgebirge, Germany): magmatic or xenolithic? / Förster, Hans-Jürgen, 1948-, Gottesmann, Bärbel -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 16, no. 3 (2004), p. 483-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekaninaite now even in North Bohemia
Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses / Fediuk, František, 1929- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 27 (2001), p. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekery ze železné rudy z Oderské brány / Grepl, Eman, Janák, Vratislav, Přichystal, Antonín -- In: Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" (E. Kazdová, Z. Měřínský, K. Šabatová eds.) -- ISBN 80-210-3381-9 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sekundäre Sulfate aus Hromnice bei Plzeň
Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu / Bacsó, Zoltán, Bačo, Pavol, Derco, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 539-546
Zdroj: ČGS (UNM)