Listování
od 

Sekundární minerály ložiska Horní Benešov / Moravec, Josef -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 447-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 393-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 428-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 433-437
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 398-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši / Klomínský, Josef, Veselovský, František -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 94-97, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše / Malý, Karel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 82 (1997), s. 45-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály uranu. Mineralogie, geochemie a krystalochemie sekundárních minerálů uranu [VI]
Sekundární minerály uranu v České republice / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály uranu v České republice / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 3 (1994), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity / Čejka, Jiří, 1929-, Mrázek, Zdeněk, Urbanec, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 154, no. 2 (1988), p. 94-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu / Čejka, Jiří, 1929-, Urbanec, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 173-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu / Čejka, Jiří, Mrázek, Zdeněk, Urbanec, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 154, č. 3-4 (1985), s. 176-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu / Čejka, Jiří, Mrázek, Zdeněk, Urbanec, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 1-2 (1986), s. 30-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní / Novotný, Jan, Pauliš, Petr, 1956-, Rendl, Jaromír, Ševců, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 416-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských lázní / Řídkošil, Tomáš, 1953-, Tvrdý, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 316
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 121-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály Zlatých Hor / Mošna, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)