Listování
od 

Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu / Čejka, Jiří, 1929-, Urbanec, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 173-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu / Čejka, Jiří, Mrázek, Zdeněk, Urbanec, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 154, č. 3-4 (1985), s. 176-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu / Čejka, Jiří, Mrázek, Zdeněk, Urbanec, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 1-2 (1986), s. 30-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní / Novotný, Jan, Pauliš, Petr, 1956-, Rendl, Jaromír, Ševců, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 416-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských lázní / Řídkošil, Tomáš, 1953-, Tvrdý, Jaromír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 316
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 121-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály Zlatých Hor / Mošna, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály Zlatých Hor / Mošna, Petr -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární schránkové uloženiny u nového plectonotidního gastropodového rodu (Bellerophontoidea, Mollusca) ze spodního devonu Čech
Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách / Kopecký, Stanislav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 208
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova / Kopecký, Stanislav, Kopecký, Stanislav, jr., Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 326-327
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární výplně Cueva Charles Brewer / Audy, Marek, 1969- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 1 (2005), s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika / Sopková, Bohuslava -- In: Acta geologica slovaca (AGEOS) -- ISSN 1338-0044 -- Roč. 1, č. 1 (2009), s. 47-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekwencje litofacii i interwalów depozycyjnych w warstwach godulskich Karpat
Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem / Radoň, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 261-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno-Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 155, č. 3-4 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno-Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, J., Libertín, M. -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 155, 3-4 (2009), s. 101-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno-Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 155, č. 3-4 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM