Listování
od 

Sekundäre Sulfate aus Hromnice bei Plzeň
Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu / Bacsó, Zoltán, Bačo, Pavol, Derco, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 539-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov / Oružinský, Viliam -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 533-537
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární mineralizace březohorského revíru / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 87-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech / Dokoupilová, Pavla, Losos, Zdeněk, 1962-, Vávra, Václav, 1971- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 91 (2006), s. 97-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech / Dokoupilová, Pavla, Losos, Zdeněk, Vávra, Václav -- In: Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 2006, č. LXXXXI (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok) / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 176-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 162, č. 1-4 (1993), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka / Kotrlý, Marek, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 221-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu / Bezvodová, Bohumila -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály jáchymovského rudního revíru
Sekundární minerály ložiska Horní Benešov / Mošna, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály ložiska Horní Benešov / Moravec, Josef -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 447-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 393-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 428-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 433-437
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 398-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši / Klomínský, Josef, Veselovský, František -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 94-97, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)