Listování
od 

Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007 / Hartvich, Filip, Housarová, Michala, Mentlík, Pavel, 1971-, Rypl, Jiří, 1967-, Vočadlová, Klára -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 17 (2008), p. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Selected skarn- and similar metamorphogenous mineralization of the Bohemian Massif
Selected socioeconomic factors affecting landscape structure: analysis, consequences, sustainability (Vrchlabí and Vimperk regions) / Klapka, Pavel, Křemenová, G., Martinát, Stanislav -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 49-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Selection of investment sites and conflict of interest from the viewpoint of environment
Selection of lithological type sets and the reliability of engineering geological map
Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis / Augustínská, Irena, Fečko, Peter, Zelingerová, Iva -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 28, no. 5 (1996), p. 362-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Selective dissolution of fossils - an example from the tremadoc of Bohemia / Mergl, Michal -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- No. zvl.č. (1997), p. 13-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Selective flocculation of magnesite and dolomite
Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu / Fečko, Peter, Paucová, Dana, Raclavská, Helena, 1959-, Škrobánková, Hana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 2 (1991), s. 15-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Selektívna flotoflokulácia uhlia kvasinkami Rhodotorula glutinis
Selektívne lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu / Baláž, Peter, Jusko, František, Tkáčová, Klára -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 12 (1984), s. 360-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Selektivní rozpouštění fosilií - příklad z českého tremadoku
Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci / Zelenka, Oldřich -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1989), s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Selektivní zvětrávání cenomanských pískovců v okolí Kunštátu / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 55, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Selen / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 3-4 (1988), s. 1-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Selen z hořících odvalů dolu Stachanov / Absolon, Karel, Dubanský, Alois, 1929-, Dvořáček, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 308-309, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 204-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Seleničitany a telluričitany uranylu / Čejka, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 124-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Selenides from the Bytíz ore deposit (the Příbram uranium-polymetallic district, central Bohemia)
Selenides from the uranium deposit Ústaleč (SW Bohemia)