Listování
od 

Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment" / Martinec, Petr, 1942-, Mikulík, Oldřich -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 10, no. 1 (2002), p. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminár "Podzemné vody okolia Košic a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva / Šindler, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 4 (1987), s. 310, 378
Zdroj: ČGS (UNM)
A seminar to the 75th birthday of prof. Z. Pouba
A seminar to the 100th anniversary of the founding of Mineralogic-petrological department
The seminar "Tourist Activities in Karst Regions"
Seminár "Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia" / Gubač, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 402
Zdroj: ČGS (UNM)
A seminary of museum geologists in the Czech and Slovak Republics - an excursion guide
A seminary on Labe river protection in Magdeburg
Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 3 (1995), s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminář "Documentation of Mountain Disasters" DOMODIS / Máčka, Zdeněk -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 104, č. 4 (1999), s. 299-300
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008 / Přidalová, Petra -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 34 (2008), s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003 / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách / Houzar, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 290-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminář k 35. výročí založení Geofondu Praha / Špůrek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 285-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminář k 75. narozeninám profesora Zdeňka Pouby / Pertold, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 10 (1997), s. 322
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminář k výročí 100 let od založení mineralogicko-petrologického oddělení / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin" 9. prosince 1999 - Sborník referátů (Variant.)
Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 2 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminář Metody paleogeografického výskumu a ich aplikácia na vybrané karpatské formácie / Marschalko, Róbert -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 518
Zdroj: ČGS (UNM)
Seminář o barrandienském proterozoiku / Mašek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 154-155
Zdroj: ČGS (UNM)