Listování
od 

Separace gahnitu z Křižanovic / Blüml, Antonín, Slačík, Josef -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení / Blüml, Antonín, Slačík, Josef -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 88-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Separace hnědého uhlí ve fluidní vrstvě / Pechoč, Jiří -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 9(112) (1999), s. 37-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení / Blüml, Antonín, Slačík, Josef -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli / Bartončík, Jan -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Separace živců flotací / Veselovský, František -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif / Pitra, Pavel, Powell, Roger, Štípská, Pavla -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 24, no. 3 (2006), p. 219-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Separate smelting of galena ores rich in silver from Bohemian-Moravian Highlands
Separates kleines Braunkohlenbecken Žichlice im nordböhmischen Tertiär
Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia) / Jiránek, Jiří, 1946-, Pérez Rodríguez, J. L. -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Separation and Dating of Variscan Overprint Components, Palaeotectonic Implications for the Pre-Variscan Formations (Bohemian Massif) / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Pruner, Petr -- In: 21st General Assembly IUGG. Abstracts Week B -- s. 119
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Separation and factor analysis
Separation and study of heavy minerals from shales of the Barrandian / Sulovský, Peter -- In: Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia -- s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Separation of a component of tectonic deformation from a complex magnetic fabric / Hrouda, František -- In: Journal of structural geology -- ISSN 0191-8141 -- Vol. 14, no. 1 (1992), p. 65-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Separation of cassiterite from greisen ores and its granulometric evaluation
Separation of feldspars by flotation
Separation of field-independent and field-dependent susceptibility tensors using a sequence of fully automated AMS measurements / Chadima, Martin, Hrouda, F., Studynka, J., Suza, P. -- In: Living on a Magnetic Planet : 2013 IAGA meeting : abstract volume -- S. 132-132
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Separation of field-independent and field-dependent susceptibility tensors using a sequence of fully automated AMS measurements / Chadima, Martin, Hrouda, F., Studynka, J., Suza, P. -- In: AGU Fall Meeting : abstracts -- Roč. 23, - (2001), s. 851-855
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH