Listování
od 

Series of stages within palaeozoic systems? / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Newsletter on stratigraphy -- ISSN 0078-0421 -- Vol. 10, no. 2 (1981), p. 78-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpentine-group minerals in ultrabazic rocks of the Brno massif (the Bohemian Massif) metabasite zone / Gregerová, M. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 21 (1991), s. 3-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpentinite aggregates for special concretes / Locker, Jiří, Pospíšil, Pavel, Šamalíková, Milena -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 3/3 -- s. 873
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpentinite fragments in the allochthonous crater breccia of the Moldanubicum and possible mechanisms of their emplacement
Serpentinite from Mnichov
Serpentinite stock south of Niedamirów-Lasocki Range, Sudetes compared with other circum-Karkonosze ultramafic bodies / Bakun-Czubarów, Nonna, Smulikowski, Witold -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 27, no. 1-2 (1994), p. 65-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpentinites of the Sobotín amphibolite massif
Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu (14-42 Rýmařov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 129-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí / Janák, Petr, Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 42 (2005), s. 73-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy) / Malý, Tomáš, 1978-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpierit ze Zlatých Hor / Novotný, Pavel, 1954-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 203
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpierite and zincrosasite from Herlíkovice near the town of Vrchlabí (Czech Republic)
Serpulid assemblages from the Loděnice Limestone and Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian, Pragian) of some localities of Prague, Bohemia / Ziegler, Václav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- No. zvl.č. (1997), p. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpulid worms from nearshore/shallow water locality Předboj near Prague from the collection of Dr. Olga Nekvasilová - part 1.
Serpulid worms from nearshore/shallow water locality Předboj near Prague from the collection of Dr. Olga Nekvasilová - part 2.
Serpulid worms Mercierella Fauvel, Durandella Dragastan and Carpathian nov. gen. from the Jurassic, Cretaceous and Paleogene of the Western Carpathians / Mišík, Milan, Soták, Ján, Ziegler, Václav -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 50, no. 4 (1999), p. 305-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpulide assemblages from Lower Devonian (Pragian) limestones in Prague localities
Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 1. : 12-24 Praha / Kočí, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 120-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 2. : 12-24 Praha / Kočí, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 124-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu / Gregorová, Růžena, Krempaska, Zuzana -- In: Natura carpatica : zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 41 (2000), s. 33-38
Zdroj: ČGS (UNM)