Listování
od 

Serpulid assemblages from the Loděnice Limestone and Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian, Pragian) of some localities of Prague, Bohemia / Ziegler, Václav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- No. zvl.č. (1997), p. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpulid worms from nearshore/shallow water locality Předboj near Prague from the collection of Dr. Olga Nekvasilová - part 1.
Serpulid worms from nearshore/shallow water locality Předboj near Prague from the collection of Dr. Olga Nekvasilová - part 2.
Serpulid worms Mercierella Fauvel, Durandella Dragastan and Carpathian nov. gen. from the Jurassic, Cretaceous and Paleogene of the Western Carpathians / Mišík, Milan, Soták, Ján, Ziegler, Václav -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 50, no. 4 (1999), p. 305-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpulide assemblages from Lower Devonian (Pragian) limestones in Prague localities
Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 1. : 12-24 Praha / Kočí, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 120-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 2. : 12-24 Praha / Kočí, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 124-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu / Gregorová, Růžena, Krempaska, Zuzana -- In: Natura carpatica : zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 41 (2000), s. 33-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Serranus budensis (Heckel, 1856) - the first discovery of the fossil fish in the Inner Carpathians Paleogene
Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000 / Manová, Magdalena, Matolín, Milan, Prokop, Petr, Rambousek, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 4 (1995), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti / Bílková, Alena, Janglová, Renata, Kvítek, Tomáš, 1950-, Michlíček, Emil, Novák, Pavel, 1965-, Novotná, Jitka, Oberhelová, Jindra, Slavík, Josef -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 1 (2005), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin / Adamová, Marie, 1943- -- In: Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991 -- s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace / Hladík, V., Hubatka, F., Klablena, P., Krejčí, Oldřich -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. x (1999), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace / Hubatka, František, Klablena, Petr, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 50-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Sesuv "Modlitebna" ve Vsetíně-Jasénce / Pavlík, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 46-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Sesuv pískovcových bloků se smykovou plochou umístěnou na podložních jílovcích - jeden z typových modelů svahových deformací v karpatském flyši
Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice / Hrazdil, Igor, Kolmaš, Jaroslav, Lauerman, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 2 (2001), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 5 (1991), s. 133-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v severozápadní Itálii / Stemberk, Josef -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 8 (1995), s. 265-267
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii / Stemberk, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 8 (1995), s. 265-267
Zdroj: ČGS (UNM)