Listování
od 

Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední ledové době / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 4 (1999), s. 196
Zdroj: ČGS (UNM)
Severočeské křemence / Bílek, P., Jablonský, P. -- In: Výběr prací 15 -- s. 75-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Severojižní lineární tektonika v Českém krasu / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Sewage sludge in Czech Republic - survey and trends
Sex ratios and age structure of bears from the "Za Hájovnou" Cave (Moravia, Czech Republic): Preliminary results
Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. v-xxiii
Zdroj: ČGS (UNM)
Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999) / Jakešová, Marta, Sejkora, Jiří, 1968-, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 291-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc -- In: Geolog Tibor Buday -- ISBN 80-7075-312-9 -- s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci / Korecký, Jiří, Ondruš, Petr -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Sezóna v Pekle. Zpráva o výzkumech v pískovcovém pseudokrasu v roce 1997 / Cílek, Václav -- In: Speleo 25 -- ISBN 80-85304-58-9 -- s. 35-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod. / Jež, Jiří, Kopřiva, Antonín, Zeman, Josef -- In: Geochémia 2004 -- ISBN 80-88974-59-3 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice / Havelka, Josef, Kalous, Jaroslav, Kopřiva, Antonín, Zeman, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 1 (2006), s. 28-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady / Zeman, Josef -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR / Zeman, Josef -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni / Rožnovský, Jaroslav, Středa, Tomáš, Středová, Hana -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 50, č. 2 (2012), s. 191-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě / Havlín, Aleš -- In: Studentská geologická konference 2006, sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče) / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně / Bezděk, Josef, Kovářová, Miloslava, Pavlíček, Vladimír, Strnad, Mojmír -- In: Geochémia 1999 : zborník referátov -- ISBN 80-88974-05-4 -- s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 251-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná / Doležalová, Hana, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 91-102
Zdroj: ČGS (UNM)