Listování
od 

Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně / Bezděk, Josef, Kovářová, Miloslava, Pavlíček, Vladimír, Strnad, Mojmír -- In: Geochémia 1999 : zborník referátov -- ISBN 80-88974-05-4 -- s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 251-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná / Doležalová, Hana, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 91-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná / Laudátová, Hana, Losos, Zdeněk -- In: Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 2004, č. LXXXIX (2004), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku / Fojt, Bohuslav, Kvaček, Milan, 1930-1993, Šrein, Vladimír -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 112-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou / Novák, František, Novák, Leoš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 259-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika / Cílek, Václav, jr., Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov / Barnet, Ivan, 1955-, Rybka, Radim -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 2 (1988), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace / Pacltová, Blanka, 1928- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 245-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany) / Holub, František, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 105-106, Příl. VII
Zdroj: ČGS (UNM)
SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti / Iglárová, Ľubica, Kohút, Milan, Németh, Zoltán, Šimon, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 4 (2009), s. 525-527
Zdroj: ČGS (UNM)
SH-wave Green tensor for homogeneous transversely isotropic media by higher-order approximations in asymptotic ray theory / Vavryčuk, Václav, Yomogida, K. -- In: Wave Motion -- Roč. 23, č. 1 (1996), s. 83-93
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
SHACAL - A Computer Program Tool for Earthquake Hazard Assessment / Kottnauer, Pavel, Mantlík, F., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, The 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) -- s. 301
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Shaking all over. Review / Kozák, Jan, Vaněk, Jiří -- In: Metascience -- Roč. 16, č. 3 (2007), s. 497-501
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Shale types of folds in the Krkonoše crystalline complex / Plamínek, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 34, no. 3 (1989), p. 279-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Shall we use the heavy minerals from sand deposits?
Shallow and Deep Water Origins of Silurian Rocks at Glacier Bay, Alaska / Blodgett, R. B., Rohr, D. M., Santucci, V., Slavík, Ladislav -- In: Alaska Park Science -- Roč. 12, č. 1 (2013), s. 36-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Shallow crustal structure of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic, inferred from refraction measurements / Málek, Jiří, Novotný, O., Žanda, Libor -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 6, č. 2 (2009), s. 143-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Shallow crustal structure of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic, inferred from refraction measurements / Málek, Jiří, Novotný, Oldřich, 1942-, Žanda, Libor -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 2 (154), p. 143-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Shallow earthquakes: Shallower than expected? / Janský, Jaromír, Plicka, Vladimír, 1971-, Zahradník, Jiří, 1947- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 53, no. 2 (2009), p. 261-268
Zdroj: ČGS (UNM)