Listování
od 

Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov / Barnet, Ivan, 1955-, Rybka, Radim -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 2 (1988), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace / Pacltová, Blanka, 1928- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 245-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany) / Holub, František, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 105-106, Příl. VII
Zdroj: ČGS (UNM)
SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti / Iglárová, Ľubica, Kohút, Milan, Németh, Zoltán, Šimon, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 4 (2009), s. 525-527
Zdroj: ČGS (UNM)
SH-wave Green tensor for homogeneous transversely isotropic media by higher-order approximations in asymptotic ray theory / Vavryčuk, Václav, Yomogida, K. -- In: Wave Motion -- Roč. 23, č. 1 (1996), s. 83-93
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
SHACAL - A Computer Program Tool for Earthquake Hazard Assessment / Kottnauer, Pavel, Mantlík, F., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, The 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) -- s. 301
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Shaking all over. Review / Kozák, Jan, Vaněk, Jiří -- In: Metascience -- Roč. 16, č. 3 (2007), s. 497-501
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Shale types of folds in the Krkonoše crystalline complex / Plamínek, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 34, no. 3 (1989), p. 279-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Shall we use the heavy minerals from sand deposits?
Shallow and Deep Water Origins of Silurian Rocks at Glacier Bay, Alaska / Blodgett, R. B., Rohr, D. M., Santucci, V., Slavík, Ladislav -- In: Alaska Park Science -- Roč. 12, č. 1 (2013), s. 36-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Shallow crustal structure of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic, inferred from refraction measurements / Málek, Jiří, Novotný, O., Žanda, Libor -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 6, č. 2 (2009), s. 143-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Shallow crustal structure of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic, inferred from refraction measurements / Málek, Jiří, Novotný, Oldřich, 1942-, Žanda, Libor -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 2 (154), p. 143-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Shallow earthquakes: Shallower than expected? / Janský, Jaromír, Plicka, Vladimír, 1971-, Zahradník, Jiří, 1947- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 53, no. 2 (2009), p. 261-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Shallow Earth's subsurface: potential source of information on the changing climate / Bodri, L., Čermák, Vladimír, Šafanda, Jan -- In: Proceedings of the international conference "The Earth's thermal field and related research methods" -- s. 52-55
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Shallow geophysical mapping of buried karst surface near Hranice using electrical resistivity tomography
Shallow gold mining in the Opava River Basin
Shallow Mantle Composition and Dynamics: Fifth International Orogenic Lherzolite Conference (Variant.)
Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation / Hruška, Jiří, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, 1958-, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953-, Valtr, Viktor -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysh) and its structural interpretation / Hruška, Jakub, Hubatka, F., Krejčí, Oldřich, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, Valtr, Viktor -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Shallow seismic investigations of the vertical velocity gradient media / Skopec, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- č. 3 (1989), s. 393-408
Zdroj: ČGS (UNM)