Listování
od 

Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí" / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 169-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy / Hykyšová-Šolcová, Ivona -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX / Moldan, Filip, 1964- -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 146-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě / Adamovič, Jiří -- In: Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve -- ISBN 80-85304-76-7 -- s. 146-151
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě / Adamovič, Jiří, 1965- -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 38 (2002), s. 146-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší / Hájek, Antonín, 1944- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 344-353
Zdroj: ČGS (UNM)
Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek / Špaček, Václav, Šťastná, Miroslava -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 8 (1993), s. 257-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Siblíkova mapa archeologických nalezišť a rýžovišť zlata na Blatensku / Beneš, Antonín -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20 -- Roč. 111 (1988), s. 31-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Sibliks Karte von archäologischen Fundstellen und Goldseifen in der Umgebung von Blatná
Siblík's map of archeological sites and gold placer mines in the region of Blatná
Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005 / Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. LVIII, č. 2 (2006), 30
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model / Grecula, P., Radvanec, M., Žák, Karel -- In: Ore Geology Reviews -- ISSN 0169-1368 -- Roč. 24, č. 1 (2004), 32
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model / Grecula, Pavol, Radvanec, Martin, Žák, Karel, 1957- -- In: Ore geology reviews -- ISSN 0169-1368 -- Vol. 24, no. 3-4 (2004), p. 267-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Sideritová mineralizace Gemerika (západní Karpaty, Slovensko): přehled a revidovaný genetický model.
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině / Kazdová, Eliška, Kuča, Martin, Přichystal, Antonín -- In: Pravěk Nová řada -- ISBN 80-86399-18-4 -- 53
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
SIEC : druhá mezinárodní konference o eklogitech / Fediuková, Eva -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 3 (1986), s. 92
Zdroj: ČGS (UNM)
Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika / Litochleb, Jiří, Litochleb, Jiří, 1948-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 1 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Siegenit z dolu Staříč / Smutný, Zbyšek, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 5 (2006), s. 350-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Siegenite and heazelwoodite in association of millerite from the mine dump of the Lill mine (Černojamské ore deposit), Příbram, Czech Republic
The Sienna synform and the relationships of gneisses to the deformational stages distinguished in the Šnieżnik metamorphic massif (Sudete)