Listování
od 

Silicifikácia a argilitizácia solfatárovej formácie / Marková, Magda, Štohl, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 169-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicifikovaná dřeva v západním Podkrkonoší / Soukup, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 180-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy / Cílek, Václav -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, 1/2 (1993), s. 36-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy / Cílek, Václav, jr. -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko / Stárková, M., Vavrdová, Milada -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 133-135
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko / Stárková, Marcela, Vavrdová, Milada -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9 / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 155-163, 4 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicite axes of central Poland provenience in Moravia / Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Acta Archaeologica Carpathica -- ISSN 0001-5229 -- Roč. XXXIX, č. 1 (2004), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Silicitická mineralizace na úpatí Krušných hor u Ahníkova / Marek, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 65-69, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě / Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomir -- In: Ve skužbách archeologie IV -- ISBN 80-7275-041-0 -- 13
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Silicity českého proterozoika - prognózní zdroj rud? / Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 5 (1986), s. 148-149, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicity z Čížova: Příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí / Andrejkovič, T., Cílek, Václav -- In: Thayensia -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 2, - (1999), s. 3-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí / Andrejkovič, Tibor, Cílek, Václav, jr. -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 2 (1999), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Silicity z Ostrožské Nové Vsi jako šperková surovina / Turnovec, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 315
Zdroj: ČGS (UNM)
Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 92-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Silikonoxykarbidová skla obsahující kobalt / Kolář, František, Langrová, Anna, Machovič, V., Svítilová, Jaroslava -- In: Sborník 52. konference chemického a procesního inženýrství -- s. 239
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Silis 1992-2002 - Anketa k 10 letům činnosti - Výzkum v oblasti keramiky / Stoklasa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 8, č. 2 (2002), s. 27, 37-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal / Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 3 (2002), s. 75-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 3 (2002), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Silkrety Českého krasu / Bednářová, Jaroslava, Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 18 (1993), s. 4-13
Zdroj: ČGS (UNM)