Listování
od 

Simple model of paragneiss and amphibole rock protoliths of the Nízké Tatry Mts. crystalline complex / Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján, 1953- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 39, no. 1 (1988), p. 73-85
Zdroj: ČGS (UNM)
A simple smoothed velocity model of the uppermost Earth's crust derived from joint inversion of Pg and Sg waves / Holub, Karel, Rušajová, Jana, Růžek, Bohuslav -- In: Acta Geophysica -- ISSN 1895-6572 -- Roč. 60, č. 2 (2012), s. 487-497
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery / Milický, Martin, Polák, Michal, Zeman, Ondřej -- In: Projekt Labe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-67-X -- s. 48-58, 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů / Čurda, Stanislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 467
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulace přenosu tlakových pulsací vysokotlakým systémem / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: Sborník Konference ANSYSYS 2007. Část I. - CFD/FSI -- S. 157-163
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Simulace tvorby odtoku ve dvou geochemicky kontrastních povodích v západních Čechách modelem Sacramento (SAC-SMA) / Buchtele, J., Buchtelová, M., Krám, Pavel -- In: Sborník konfererence Hydrologické dni 2005 - Hydrológia pre integrovaný manažment vodných zdrojov -- ISBN 80-88907-53-5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov / Mendel, Oto, Pekárová, Pavla -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 494-507
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulační model povrchového odtoku a erozního procesu / Holý, Miloš, Váška, Jiří, 1941-, Vrána, Karel, 1941- -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 38, č. 10 (1988), s. 259-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulaion of the groundwater fluctuation in confined aquifers
Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model / Andersson, B. Ingvar, Ferrier, Robert C., Hultberg, Hans, Moldan, Filip, Wright, Richard F. -- In: Experimental reversal of Acid Rain Effects: The Gardsjön Roof Project -- ISBN 0-471-96151-5 -- s. 351-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulation and restitution filters / Plešinger, Axel -- In: ESC 25th General Assembly. Training Course for Young Seismologists -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins / Buchtele, Josef, Di nunzio, F., Šír, Miloslav, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment -- s. 273-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulation of aftershock series / Kozák, Jan, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: International Journal of Rock Mechanics and Minning Sciences and Geomechanics Abstracts -- Roč. 31, č. 3 (1994), s. 253-260
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Simulation of aftershock series from rock samples / Kozák, Jan, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 3(89) (1992), p. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulation of Cínovec deposit
Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera / Milický, Martin, Polák, Michal, Zeman, Ondřej -- In: Project Elbe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-70-X -- s. 48-58, 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulation of nitrates concentrations in stream profile on the basis of discharge changes
Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils / Bubeníčková, Libuše, Kodešová, Radka, 1964-, Nikodem, Antonín -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 61, no. 1 (2013), p. 39-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Simulations of a NATM tunnel in a stiff clay using hypoplastic model / Mašín, David, Svoboda, Tomáš -- In: Geotechnical Engineers 20 -- ISBN 978-80-7204-686-7 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF