Listování
od 

Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku / Novotný, Pavel, 1954-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 166-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod / Bruthans, Jiří, Zeman, Ondřej -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 26, č. 1 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Skarn-ähnliches Gestein von Obří skály (Amiksteine) im Altvatergebirge (Tschechische Republik)
Skarn bodies near Holšice, Moldanubicum, Bohemian Massif
A skarn deposit "Black ore" near Malešov
Skarn deposit Budeč near Žďár nad Sázavou
Skarn-like rock from Obří skály Rocks in the Jeseníky Mts.
A skarn-like rock from the Obří skály Rocks in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
Skarn mineralization of stratiform type in crystalline series of the periphery of the Bohemian massif
Skarn minerals at Řešice, western Moravia
Skarnoides in the Jasenie-Kyslá area (the Low Tatras)
Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá p. Pradědem) / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan, Vávra, Václav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 51, č. 2 (2002), s. 101-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarnoidní horniona z Obřích skal v Hrubém Jeseníku / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan -- In: Časopis Slezského zemského muzea (A) -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 51, č. 1 (2002), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry) / Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 279-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu / Pertold, Zdeněk, 1933-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 103-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou / Malý, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 322-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 402-405
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 6 (1996), s. 392-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarns and mineralization in Proterozoic at the exocontact of Central Bohemian pluton