Listování
od 

Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry) / Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 279-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu / Pertold, Zdeněk, 1933-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 103-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou / Malý, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 322-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 402-405
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 6 (1996), s. 392-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarns and mineralization in Proterozoic at the exocontact of Central Bohemian pluton
Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains / Šrein, Vladimír -- In: Freiberger Forschungshefte -- č. 467 (1996), s. 107-129
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains / Šrein, Vladimír -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Vol. 467 (1996), p. 107-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarns in West-Moravian amphibolites / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Vol. 80, no. 1/2 (1995), p. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems? / Bendl, Jiří, Greenwood, P. B., Janoušek, Vojtěch, 1968-, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Potužák, M., Pudilová, Marta, Spiro, B., Zachariáš, J. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 69
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin / Kotková, Jana, 1963- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 4 (1991), s. 215-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarns of the Moravian Moldanubicum
Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram / Černý, P., Knížek, F., Litochleb, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 113-120
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram / Černý, Pavel, Knížek, František, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 113-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Skarny i skaly skarnopodobne w Sudetach
Skarny v západomoravských amfibolitech
Skarny z okolí Měděnce jako ozdobné kameny / Novák, Jiří K., Šafařík, Jiří, Turnovec, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 154-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Skelet of domesticated cat from the object from Romanian Period by Žleby near Vyškov (Moravia)
Skeletal homologies, phylogeny and classification of the earliest asterozoan echinoderms / Dean Shackleton, Juliette -- In: Journal of systematic palaeontology -- ISSN 1477-2019 -- Vol. 3, no. 1 (2005), p. 29-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Skeletal remains from Únětice´ burial-ground in the Vepřek