Listování
od 

Skorodit z Sb ložiska Pezinok / Uher, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 451-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika / Hrazdil, Vladimír, Konečný, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Skryje - zeměpisný obraz obce / Hrádek, Mojmír -- In: Dějiny Skryjí -- S. 9-13
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Skrytá krása černého turmalínu / Cempírek, Jan, Vít, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Skrytá krása karlovarského vřídlovce / Hladil, Jindřich, 1953-, Lisá, Lenka, 1975- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 9 (2009), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti? / Pokorný, Petr, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 9 (2013), s. 504-507
Zdroj: ČGS (UNM)
Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999 / Venera, Zdeněk -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 3 (2008), s. 154-155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 3 (2008), s. 154-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Skull of the Neotenic Salamandrid Amphibian Triturus alpestris and Abbreviated Development in the Tertiary Salamandridae / Roček, Zbyněk -- In: Journal of Morphology -- Roč. 230, č. 2 (1996), s. 187-197
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň) / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby / Rybár, Pavol, Szabó, Štefan -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 68, č. 1 (1990), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Skúsenosti s realizáciou laboratórnej práce v rámci geologickej exkurzie / Kukan, Štefan, Vídenský, Jindřich -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 3 (1986), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec / Rybár, Pavol, Szabó, Štefan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 435-439
Zdroj: ČGS (UNM)
Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave / Gomolčák, František, Matys, Mirko, Ondrášik, Rudolf -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR / Krajňák, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 135-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Slabá místa deskové tektoniky / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 11 (1991), s. 610-615
Zdroj: ČGS (UNM)
Slabě metamorfované basalty a diabasy / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1990), s. 237-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic / Cháb, Jan, Otava, Jiří, 1950- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 41, č. 1 (1992), s. 1-11
Zdroj: ČGS (UNM)