Listování
od 

Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň) / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby / Rybár, Pavol, Szabó, Štefan -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 68, č. 1 (1990), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Skúsenosti s realizáciou laboratórnej práce v rámci geologickej exkurzie / Kukan, Štefan, Vídenský, Jindřich -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 3 (1986), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec / Rybár, Pavol, Szabó, Štefan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 435-439
Zdroj: ČGS (UNM)
Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave / Gomolčák, František, Matys, Mirko, Ondrášik, Rudolf -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR / Krajňák, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 135-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Slabá místa deskové tektoniky / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 11 (1991), s. 610-615
Zdroj: ČGS (UNM)
Slabě metamorfované basalty a diabasy / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1990), s. 237-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic / Cháb, Jan, Otava, Jiří, 1950- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 41, č. 1 (1992), s. 1-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf / Planderová, Eva -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia / Salaj, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 215-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky / Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Sladkovodní ostrakodi ze spodního miocénu lokality Tuchořice (Čechy, Československo)
Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1992), s. 29-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Slag and fly ash deriving from the combustion of lignite in PF boilers at the Belchatów Power Station, Poland / Machovič, V., Misz, M., Sýkorová, Ivana -- In: Abstracts book - 57th Annual meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology - ICCP -- s. 35-36
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Slánské uhelné ložisko v podmínkách báňského geologického průzkumu / Vach, Jiří -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 145-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Slapové síly a anomální geomechanické jevy / Čech, Jiří, Müller, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 31 (1987), s. 25-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Slapy / Skalský, Lumír -- In: Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení -- S. 23-31
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Slate deposits in the Nízký Jeseník Hills and renaissance of their exploitation
Slatinné rašelinisko Zelenka na Záhorskej nížine / Krippel, Eduard -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 40, č. 3 (1988), s. 174-186
Zdroj: ČGS (UNM)