Listování
od 

Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky / Skopec, Jiří -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří / Chán, Bohumil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- -, č. 2 (2005), s. 5-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří / Chán, Bohumil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2005), s. 5-15, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe / Dostál, Ivo, Petrůjová, Taťana -- In: Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR / Konečný, Petr, Kula, Petr, Martinec, Petr, Němec, J., Taraba, B., Závada, Břetislav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 382-384
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR / Konečný, Petr, Kula, Petr, Martinec, Petr, 1942-, Němec, Jaroslav, Taraba, Boleslav, Závada, Břetislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 382-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným / Kukutsch, R., Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 159-164
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami - výsledky pilotních experimentů / Dohnal, Jiří, Kněz, Jaroslav, Novák, Petr -- In: Hydrologie půdy v malém povodí -- ISBN 80-02-01586-X -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov / Duras, Roman, Kalenda, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV / Duras, R., Kalenda, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15, - (2008), s. 90-93
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií / Doležalová, Hana, Kajzar, Vlastimil, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. 19, č. 2 (2012), s. 45-53
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sledování povrchu paleozoika a povrchu bazálních klastik Badenu ve východní části dětmarovického výmolu reflexně-seismickým měřením / Cahelová, Jaroslava, Nohelová, T. -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 3 (1987), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování recentních pohybů zemské kůry východní části Českého masívu pomocí GPS
Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě / Krejčová, Drahomíra, Soukalová, Eva -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích / Kuncíř, Jaroslav, Malec, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999) / Hlavová, Marie, Kuncíř, Jaroslav, Malec, Jan, Rezek, Karel -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži / Krčková, Anne, Strnadová, Nina -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 3 (1991), s. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování vlastností směsí portlandského a hlinitanového cementu / Boháč, Martin, Hroza, Miroslav, Staněk, Theodor, Všianský, Dalibor (2008)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá / Kaláb, Zdeněk -- In: Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov -- s. 477-482
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG