Listování
od 

Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá / Kaláb, Zdeněk -- In: Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov -- s. 477-482
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu / Bürgerová, Eva -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 6 (1988), s. 165-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe / Medek, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 5 (1990), s. 202-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a / Zapletal, Pavel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 2 (2006), s. 30-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování vývoje poklesové kotliny / Kajzar, Vlastimil -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 25-29
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sledování vývoje sufozních tvarů v oblasti Vsetína / Kirchner, Karel, 1951- -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 14 (1987), s. 135-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru / Fialová, Věra -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí / Halounová, Lena, 1956-, Kalát, Josef, Leden, Tomáš, Volf, Stanislav -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 261-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledovanie objemových zmien pri rekryštalizácii malokarpatských metapelitov / Dyda, Marián -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 188
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959-, Škrobánková, Hana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 2 (1991), s. 1-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Sledovyje elementy v karlovarskich mineraľnych vodach
Slepencový svah Odnož u Pecky / Vítek, Jan -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 50, č. 4 (1995), s. 118-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Śleza Ophiolite: geochemical features and relationship to Lower Palaeozoic rift magmatism in the Bohemian Massif / Crowley, Quentin G., Floyd, Peter A., Kryza, Ryszard, Wahed, M. Abdel, Winchester, John A. -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 201 (2002), p. 197-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Slezská Haná / Vítek, Jan -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 12 (1989), s. 557-558
Zdroj: ČGS (UNM)
Slezské, moravské a české hesonity / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 4 (1994), s. 155-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Slezské "valouny zlata" / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 1 (1993), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
SLICE 2003: Internationale Seismische Weitwinkel-Untersuchungen im Umfeld des Eger Riftes / Brinkmann, R., Geissler, W. H., Hemmann, A. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Jg. 15, Nr. 1 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes / Hanžl, Pavel, Maštera, Lubomír, Němečková, Monika, Otava, Jiří, 1950- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
Slída - významný průmyslový minerál / Chrt, Jiří, Zimmerhakl, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 7 (1991), s. 201-205
Zdroj: ČGS (UNM)
A slide against the geologic time flow