Listování
od 

Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny / Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 27-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení povrchových vod na území NP Šumava / , , Majer, Vladimír, Veselý, Josef -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 11, č. 2-3 (2005), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Složený intruzívní peň od Kožlan na Kralovicku / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1988), s. 473-479
Zdroj: ČGS (UNM)
Sľuda muránskych žulorúl / Gregorová, Zuzana -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 480
Zdroj: ČGS (UNM)
The sludge beds of the plant RD Horni Benesov 15 years after the finishing of modern mining / Botula, Jiří, Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil, Řepková, Marie -- In: XXI International Serbian Symposium on Mineral Processing Proceedings -- ISBN 978-86-80987-63-7 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sluj u Micky a Štvancova skrýš - pseudokrasové jeskyně na Kokořínsku / Mikuláš, Radek, Strnad, V. -- In: Speleo 22 -- s. 23-26
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Slump structures in the Silurian-Devonian of Central Bohemia - an indicator of the sea bottom dynamics
Slumping in the greywackes in quarry near Šošůvka (w. part of the Drahany upland)
Sluneční aktivita a povrchové teploty vzduchu od r. 1750 / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: XI. slnečný seminár Donovaly -- s. 120-123
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční aktivita, klima, výbuchy sopek, zemětřesení / Charvátová, Ivanka -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 7 (1993), s. 365-367
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod / Novák, M., Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 151-158
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční energetické eventy v letech 1996-2004. Analýza jejich geoefektivity / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Horáček, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 59-63
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Mechanismy / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 85-93
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Výsledky pozorování / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 94-115
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici? / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 181-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vír / Bochníček, Josef, Davídkovová, Hana, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 62-67
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluší ti to jako dálnice Českému středohoří, miláčku. Esej o starých cestách, chůzi obnovující paměť a také o tom, jak obyvatelé Košic přijali zprávu o dobytí Tróje / Cílek, Václav -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 18, č. 6 (2004), s. 1-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Služby ČGS v 21.století / Fiferna, Patrik -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Slzy Faethónovy sestry / Cicvárek, Jiří -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 31, č. 7 (1986), s. 499-500
Zdroj: ČGS (UNM)
Sm-Nd and U-Pb dating of high-pressure granulites from the Złote and Rychleby Mts (Bohemian Massif, Poland and Czech Republic) / Armstrong, Robert Calvin, 1948-, Bröcker, Michael, Lange, Ulrich, Mezger, Klaus, Trapp, Erich, 1942- -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 23, no. 3 (2005), p. 133-145
Zdroj: ČGS (UNM)