Listování
od 

Slope failures around the rock castle Drábské světničky, Czech Republic / Hartvich, Filip, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 3, č. 4 (2006), s. 51-65
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic / Hartvich, Filip, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 4 (144), p. 51-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic / Demek, Jaromír, 1930-, Kopecký, Jiří -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 4, no. 2 (1996), p. 2-11, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Slope instability at Machu Picchu: ideas and questions / Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 19 (123), s. 75-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) / Jurová, Zita, Krejčí, Oldřich, 1958-, Rybář, Jan -- In: Instability - Planning and Management -- ISBN 0-7277-3132-7 -- s. 305-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Slope instability hazard evaluation and landslide site monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) / Baroň, Ivo, Jurová, Zita, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) / Baroň, Ivo, Krejčí, Oldřich -- In: Mass movement hazard in various environments -- ISBN 83-7372-848-1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) / Baroň, Ivo -- In: 32nd International Geological Congres, Florence - Italy, August 20-28, 2004: abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic) / Baroň, Ivo, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Polish geological institute special papers -- ISSN 0033-2151 -- Vol. 20 (2005), p. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) / Bíl, Michal, Jurová, Zita, Krejčí, Oldřich, Rybář, J. -- In: Instability, Planing and Management -- ISBN 0727731327
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) / Bíl, M., Jurová, Z., Krejčí, O., Rybář, Jan -- In: Instability - Planning and Management -- ISBN 0-7277-3132-7 -- s. 305-312
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission / Krejčí, Oldřich -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 37, č. 3 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission / Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 3 (2005), p. 409-412
Zdroj: ČGS (UNM)
Slope instability mapping in the area of Estelí in Nicaragua
Slope landsliding susceptibility in Moravskoslezské Beskydy Mts.-West
Slope models of soil water erosion: Present situation and the outlooks
Slope Monitoring Applied to Rock Fall Management in NW Bohemia / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Landslides in research, theory and practice, Volume 3. Proceedings of the 8th International Symposium on Landslides held in Cardiff on 26-30 June 2000 -- ISBN 0-7277-2872-5 -- s. 1659-1664
Zdroj: ČGS (UNM)
Slope movements after intensive rains in 1997 in model area
Slope movements after the extreme rainfall in July 1997 and activities of the Czech Geological Survey
Slope movements and floods as the disturbance agents increasing heterogenity and biodiversity of landscape: an example from central and eastern Moravia / Kirchner, Karel, Lacina, Jan -- In: Czech geography at the dawn of the Millienium -- s. 199-209
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG